Ruka drži znak za recikliranje na svijetloj pozadini.

Naša postignuća u dizajniranju održive ambalaže

DIZAJNIRANJE ODRŽIVE AMBALAŽE

NIVEA teži cirkularnosti i odgovornoj upotrebi materijala za pakiranje kako bi se spriječilo onečišćenje i smanjio ugljični otisak. Naš je pristup jednostavan koliko i izazovan: smanjujemo upotrebu plastike kada je god to moguće, recikliramo je koliko god je to moguće, zamjenjujemo je kada to ima smisla i ohrabrujemo kupce naših proizvoda da ambalažu ponovno upotrebljavaju. 
Saznajte sve o našim postignućima i ciljevima stvaranja održive ambalaže s manje plastike, recikliranom plastikom i materijalom na osnovi drva iz kontroliranih i sljedivih izvora.
 

Naše obaveze za plastiku

Čovječanstvo je suočeno s pitanjem kako riješiti globalni problem plastike. NIVEA je postavila skup ambicioznih ciljeva za smanjenje čiste plastike na fosilnoj osnovi i povećanje recikliranih materijala u svojoj ambalaži, kao i za osiguravanje mogućnosti recikliranja i ponovne upotrebe naše ambalaže.


Naša održiva papirnata ambalaža

Jedan od načina smanjivanja količine plastike u ambalaži njezina je zamjena materijalima na osnovi drva, kao što su papir i karton. Budući da se nastojimo prema prirodi ophoditi s poštovanjem, vodimo računa da je prirodni materijal kojim se služimo održivo nabavljen kako bismo zaštitili šume od krčenja.