Vjetrenjače na suncu.

Proizvodnja održive njege kože

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

PROIZVODNJA ODRŽIVE NJEGE KOŽE

Naša nastojanja da zaštitimo planet i naše zajednice uključuje i način na koji proizvodimo njegu za kožu u našim proizvodnim pogonima. Pri proizvodnji NIVEA proizvoda, nastojimo smanjiti svoj otisak CO2, uštedjeti energiju, smanjiti proizvodnju otpada i odgovorno trošiti pitku vodu.
U kontekstu proizvodnje održive njege kože, jedna od temeljnih obaveza koje je preuzela NIVEA odnosi se na smanjenje otiska CO2. Zajedno s drugim stakleničkim plinovima u atmosferi, CO2 ima štetan učinak na okoliš. Povećana koncentracija ovih plinova povećava efekt staklenika. Budući da se već suočavamo s kritičnim povećanjem globalne temperature, NIVEA svoju obavezu za borbu protiv klimatskih promjena shvaća vrlo ozbiljno. Ovo odražavaju naši ambiciozni klimatski ciljevi koji su usklađeni s klimatološkim otkrićima.

Kako NIVEA proizvodi proizvode za održivu njegu kože?

Energija i emisije, voda i otpad glavni su čimbenici koje je potrebno razmotriti kada je riječ o vođenju proizvodnog pogona na najodrživiji način. Vođeni vizijom proizvodnje bez ikakvog štetnog utjecaja na okoliš, naporno radimo kako bismo smanjili navedene četiri dimenzije.

Od kraja 2019. svi proizvodni pogoni NIVEA pokreću se u potpunosti zahvaljujući električnoj energiji iz 100 % obnovljivih izvora. Time smo znatno smanjili našu emisiju energetski povezanog CO2. Međutim, nastojimo dodatno smanjiti naše emisije CO2 s općenitim ciljem ostvarivanja klimatski neutralnog poslovanja do 2030.
NIVEA je predana izbjegavanju otpada kako bi se uštedjelo na resursima i radi na ostvarenju cilja čišćeg okoliša. Do 2025. planiramo smanjiti količinu otpada iz naših proizvodnih pogona za jednu trećinu.

cream

Iako smanjujemo količinu otpada, nije ga moguće u potpunosti izbjeći. Zato smo se odmah obvezali na „nultu stopu otpada na odlagalištima”. Odlagališta otpada teret su za okoliš pa smo odlučni da ih u potpunosti izbjegavamo. Diljem svijeta, 16 od 17 proizvodnih pogona NIVEA već je ostvarilo ovaj cilj.
Pitka voda neophodan je, no ograničen resurs. Kada je riječ o proizvodima za održivu njegu kože, NIVEA radi kako bi maksimalno smanjila potrošnju vode u svojim proizvodnim procesima. Imamo konkretne i mjerljive ciljeve: do 2025. planiramo smanjiti potrošnju vode za 25 % po proizvedenom proizvodu u odnosu na referentnu 2018. Kako bismo ostvarili ovaj cilj, primijenit ćemo mogućnosti recikliranja vode i ponovno upotrebljavati otpadnu vodu kada je god to moguće.

Budući da dostupnost pitke vode ovisi o lokaciji, provodimo godišnje analize rizika dostupnosti vode za sve svoje proizvodne pogone. U tim analizama pažljivo razmatramo regionalnu dostupnost pitke vode, odgovarajuću kvalitetu vode i potrebe zajednica u neposrednoj blizini naših proizvodnih pogona za pitkom vodom. Ovo su sve važni čimbenici u proizvodnji održive njege kože.

hand holding a leaf