NIVEA Impressum

IMPRINT

Beiersdorf d.o.o.
Radnička cesta 37a
10000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 6001 000
Fax: +385  (0)1 6001 050
Elektronički kontakt: bdfcroatia@beiersdorf.com

PREDSTAVNICI
  • Sonja Kristin Ungewitter, generalna direktorica CU Adriatic 
  • Drakulic Radovan, prokurist
  • Zadro Nela, prokurist
  • Vidaković Ivona, prokurist
Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080316247; MB: 1473042
Porezni identifikacijski broj:  HR57315927742