Gdje mogu pronaći broj proizvoda i serijski broj proizvodnje?

Kako bismo osigurali nabrži mogući odgovor na pritužbu, molimo da nam proslijedite čim više informacija u vezi s proizvodom ili proizvodima koji su predmet pritužbe.

Kako izgleda broj proizvoda i gdje ga mogu pronaći?
Broj proizvoda je peteroznamenkasti broj iza oznake "Art.", "Art.-Nr." ili "Art.-No." koji se uobičajeno nalazi u blizini barkoda.

Kako izgleda serijski broj proizvodnje i gdje ga mogu pronaći?
Serijski broj proizvodnje je osmeroznamenkasti broj kojem su ponekad dodana dva slova (naprimjer: 63450108 CZ). Možete ga naći na različitim mjestima: