Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Poklanjamo NIVEA poklon paket!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Poklanjamo NIVEA poklon paket!«
 (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 2. 12. do 20. 12. 2022. 

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.


6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 2. 12. do 20. 12. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA Facebook ili Instagram oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 21. 12. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 


7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je: 1 x NIVEA Blue Care poklon paket 

 

8. Podjela nagrada 

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko Facebook ili Instagram oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 21. 12. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 20. 12. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 
nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje, 
nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja, 
bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

11. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

 

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook
dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 2. 12. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Poklanjamo NIVEA adventski kalendar!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Poklanjamo NIVEA adventski kalendar!«
 (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 11. 11. do 24. 11. 2022. 

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.


6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 11. 11. do 24. 11. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA Facebook ili Instagram oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 25. 11. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 


7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je: 1 x NIVEA adventski kalendar

 

8. Podjela nagrada 

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko Facebook ili Instagram oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 25. 11. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 24. 11. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 
nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje, 
nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja, 
bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

11. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

 

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook
dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 11. 11. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Poklanjamo NIVEA Cellular profesionalne serume i roler za masažu lica!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Poklanjamo NIVEA Cellular profesionalne serume i roler za masažu lica«
 (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 6. 10. do 27. 10. 2022. 

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.


6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 6. 10. do 27. 10. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA Facebook ili Instagram oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 28. 10. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 


7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je: 1 x paket (u paketu se nalaze: 1 x NIVEA Cellular Hyaluron profesionalni serum, NIVEA Cellular Phyto Retinol profesionalni serum i roler za masažu lica). 

8. Podjela nagrada 

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko Facebook ili Instagram oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 28. 10. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 27. 10. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 
nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje, 
nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja, 
bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

11. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

 

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook
dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 5. 10. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Poklanjamo paket NIVEA BABY proizvoda!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Poklanjamo paket NIVEA BABY proizvoda«
 (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 6. 10. do 27. 10. 2022. 

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.


6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 6. 10. do 27. 10. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA Facebook ili Instagram oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 28. 10. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 


7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je: 1 x paket NIVEA BABY proizvoda (proizvodi unutar paketa su izabrani nasumično). 

8. Podjela nagrada 

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko Facebook ili Instagram oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 28. 10. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 27. 10. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 
nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje, 
nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja, 
bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

11. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

 

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook
dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 5. 10. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Poklanjamo NIVEA Soft kremu u različitim veličinama i platnenu torbu!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Poklanjamo NIVEA Soft kremu u različitim veličinama i platnenu torbu«
 (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 6. 10. do 27. 10. 2022. 

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.


6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 6. 10. do 27. 10. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA Facebook ili Instagram oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 28. 10. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 


7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je: 1 x paket (u paketu se nalaze: 3x NIVEA Soft kreme - 1 x 75 ml, 1x 100 ml, 1 x 200 ml i platnena torba). 

8. Podjela nagrada 

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko Facebook ili Instagram oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 28. 10. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 27. 9. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 
nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje, 
nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja, 
bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

11. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

 

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook
dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 6. 10. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Poklanjamo BALSEN sunčane naočale i NIVEA SUN kremu za zaštitu lica!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Poklanjamo BALSEN sunčane naočale i NIVEA SUN kremu za zaštitu lica«
 (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 13. 7. do 3. 8. 2022. 

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 13. 7. do 3. 8. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA Facebook ili Instagram oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u ždrijebu.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 4. 8. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 


7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je: 1 x paket (u paketu se nalaze: 1 x BASLEN Sienna #white sunčane naočale i 1 x NIVEA SUN proizvod za zaštitu od sunca po odabiru organizatora). 

8. Podjela nagrada 

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko Facebook ili Instagram oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 4. 8. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 3. 8. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 
nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje, 
nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja, 
bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

11. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook
dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 13. 7. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Osvojite NIVEA Hydra Skin Effect paket!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Osvojite NIVEA Hydra Skin Effect paket!«
 (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 17. 6. do 10. 7. 2022. 

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 17. 6. do 10. 7. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA Facebook ili Instagram oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u ždrijebu.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 11. 7. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 


7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je: 1 x NIVEA Hydra Skin Effect paket proizvoda (u paketu se nalaze: NIVEA Hydra Skin Effect dnevni gel, NIVEA Hydra Skin Effect noćna gel krema, NIVEA Hydra Skin Effect hidratantni serum, NIVEA Hydra Skin Effect micelarna voda, NIVEA platnena torba).

8. Podjela nagrada 

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko Facebook ili Instagram oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 11. 7. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 10. 7. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 
nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje, 
nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja, 
bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

11. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook
dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 16. 6. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Osvojite NIVEA SUN super paket!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Osvojite NIVEA SUN super paket!«
 (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 20. 5. do 12. 6. 2022. 

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 20. 5. do 12. 6. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA Facebook ili Instagram oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u ždrijebu.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 13. 6. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 


7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je: 1 x NIVEA SUN super paket proizvoda (u paketu se nalaze: NIVEA SUN Protect and Care dječiji trigger sprej, NIVEA SUN Protect and Moisture trigger sprej SPF 30, NIVEA SUN Protect and Bronze trigger sprej SPF 30 i NIVEA SUN torba za plažu).

8. Podjela nagrada 

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko Facebook ili Instagram oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 13. 6. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 12. 6. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 
nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje, 
nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja, 
bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

11. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook
dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 16. 5. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Osvojite veliki paket NIVEA proizvoda!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Osvojite veliki paket NIVEA proizvoda!« (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija prijave na na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

 

3. Trajanje

Nagradni natječaj traje od 22. 4. do 15. 5. 2022. 

 

4. Sudjelovanje

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

 

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

 

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja

Uvijet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 22. 4. do 15. 5. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA FB oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u ždrijebu.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 16. 5. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 

 

7. Nagradni fond

U nagradnom fondu je:

1 x NIVEA poklon paket proizvoda (proizvodi unutar paketa su izabrani nasumično).

 

8. Podjela nagrada

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko FB oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 16. 5. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 15. 5. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 
 

9. Preuzimanje nagrada

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 

 

10. Izjava o odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje,
 • nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice,
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja,
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada.

 

11. Zaštita osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail:bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

 

13. Opće odredbe

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

 

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 20. 4. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Osvojite veliki paket NIVEA proizvoda!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Osvojite veliki paket NIVEA proizvoda!« (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija prijave na na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

 

3. Trajanje

Nagradni natječaj traje od 22. 4. do 15. 5. 2022. 

 

4. Sudjelovanje

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

 

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

 

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja

Uvijet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 22. 4. do 15. 5. 2022. do ponoći kliknu na gumb u NIVEA FB oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u ždrijebu.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

Po završetku prijava će NIVEA žiri 16. 5. 2022. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu. 

 

7. Nagradni fond

U nagradnom fondu je:

1 x NIVEA poklon paket proizvoda (proizvodi unutar paketa su izabrani nasumično).

 

8. Podjela nagrada

Nagrada će biti podijeljena 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko FB oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog MojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 16. 5. 2022. odabrati dobitnika u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 15. 5. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno u roku od 5 radnih dana, ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 
 

9. Preuzimanje nagrada

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 

 

10. Izjava o odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje,
 • nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice,
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja,
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada.

 

11. Zaštita osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail:bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

 

13. Opće odredbe

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

 

14. Žiri

Dobitnika bira žiri na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Članovi žirija su: 
1. Jasna Potrata 
2. Damjana Erjavec 
3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 20. 4. 2022.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »NIVEA poklon paket povodom mjeseca ljubavi«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »NIVEA poklon paket povodom mjeseca ljubavi« (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija prijave na na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja.

 

3. Trajanje

Nagradni natječaj traje od 10. 2. do 22. 2. 2022. 

 

4. Sudjelovanje

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

 

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

 

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja

Uvijet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 10. 2. do 22. 2. 2022. do ponoći: kliknu na gumb u NIVEA FB oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u ždrijebu.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

23. 2. 2022. će NIVEA odabrati između svih sudionika nasumičnim računalnim ždrijebom 10 dobitnika koji će primiti nagradu – 1 NIVEA poklon paket.

 

7. Nagradni fond

U nagradnom fondu je:

10 x NIVEA poklon paketa.

Poklon paket sadrži: NIVEA toaletnu vodu 30 ml i NIVEA MEN Just Blue toaletnu vodu 100 ml.  

 

8. Podjela nagrada

Nagrade će biti podijeljene dobitnicima (10) koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko FB oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 23. 2. 2022. odabrati dobitnike u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 22. 2. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena i bit će izabran drugi dobitnik. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

 

9. Preuzimanje nagrada

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 

 

10. Izjava o odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje,
 • nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice,
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja,
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada.

 

11. Zaštita osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail:bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

 

13. Opće odredbe

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

 

U Ljubljani, 9. 2. 2022.

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »NIVEA poklon paket za početak godine«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »NIVEA poklon paket za početak godine« (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Križna 18, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija prijave na na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja.

 

3. Trajanje

Nagradni natječaj traje od 13. 1. do 31. 1. 2022.

 

4. Sudjelovanje

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

 

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

 

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja

Uvijet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 13. 1. do 31. 1. 2022. do ponoći: kliknu na gumb u NIVEA FB oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), odgovore na pitanje iz nagradnog natječaja, prijave se na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja, potvrde svoju suglasnost s uvjetima sudjelovanja te prijave za sudjelovanje u ždrijebu.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

1. 2. 2022. će NIVEA odabrati između svih sudionika nasumičnim računalnim ždrijebom 22 dobitnika koji će primiti nagradu – 1 NIVEA poklon paket.

 

7. Nagradni fond

U nagradnom fondu je:

22 x NIVEA poklon paketa.

Poklon paket sadrži: NIVEA kremu 30ml i NIVEA 2022 planer.  

 

8. Podjela nagrada

Nagrade će biti podijeljene dobitnicima (22) koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko FB oglasa prijaviti na primanje ekskluzivnog mojaNIVEA sadržaja.

Žiri nagradnog natječaja će 1. 2. 2022. odabrati dobitnike u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 31. 1. 2022. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena i bit će izabran drugi dobitnik. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

 

9. Preuzimanje nagrada

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 

 

10. Izjava o odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje,
 • nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice,
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja,
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada.

 

11. Zaštita osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail:bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike. 

 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

 

13. Opće odredbe

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

 

U Ljubljani, 14. 1. 2022.

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Ekskluzivni NIVEA poklon paket«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Ekskluzivni NIVEA poklon paket«(u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač).

 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija prijave na NIVEA newsletter.

 

3. Trajanje

Nagradni natječaj traje od 2.12. do 22. 12. 2021.

 

4. Sudjelovanje

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na newsletter i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

 

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

 

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja

Uvijet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 2.12. do 22. 12. 2021. do ponoći: kliknu na gumb u NIVEA FB oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), te se prijave na NIVEA newsletter i za sudjelovanje u ždrijebu.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na NIVEA newsletter, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke.

23. 12. 2021. će NIVEA odabrati između svih sudionika s nasumičnim računalnim ždrijebom 3 dobitnika koji će primiti nagradu – 1 NIVEA ekskluzivni poklon paket.

 

7. Nagradni fond

U nagradnom fondu je:

3 x NIVEA ekskluzivni poklon paket koji sadrži: NIVEA kremu 75ml, NIVEA 2022 planer i NIVEA dekicu (boja dekice u paketu se odabire nasumično).  

 

8. Podjela nagrada

Nagrade će biti podijeljene dobitnicima (3) koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko FB oglasa prijaviti na newsletter.

Žiri nagradnog natječaja će 23. 12. 2021. odabrati dobitnike u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 22. 12. 2021. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena i bit će izabran drugi dobitnik. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj.

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća.

 

9. Preuzimanje nagrada

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu.

 

10. Izjava o odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje,
 • nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice,
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja,
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada.

 

11. Zaštita osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail:bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.

 

13. Opće odredbe

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

 

U Ljubljani, 1. 12. 2021.

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Osvojite NIVEA adventski kalendar!«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Osvojite NIVEA adventski kalendar!« (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Križna 18, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač).

 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija prijave na NIVEA newsletter.

 

3. Trajanje

Nagradni natječaj traje od 15.11. do 25. 11. 2021.

 

4. Sudjelovanje

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na newsletter i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

 

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

 

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja

Uvijet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 15. 11. do 25. 11. 2021. do ponoći: kliknu na gumb u NIVEA FB oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), te se prijave na NIVEA newsletter i za sudjelovanje u ždrijebu. U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na NIVEA newsletter, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke.

26. 11. 2021. će NIVEA odabrati između svih sudionika s nasumičnim računalnim ždrijebom 1 dobitnika koji će primiti nagradu – 1 NIVEA adventski kalendar.

 

7. Nagradni fond

U nagradnom fondu je:

1 x NIVEA adventski kalendar

 

8. Podjela nagrada

Nagrade će biti podijeljene 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko FB oglasa prijaviti na newsletter.

Žiri nagradnog natječaja će 26. 11. 2021. odabrati dobitnike u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 25. 11. 2021. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena i bit će izabran drugi dobitnik. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj.

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća.

 

9. Preuzimanje nagrada

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj. Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu.

 

10. Izjava o odgovornosti

Organizator i tehnički izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje web stranice i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razlog za nefunkcioniranje,
 • nefunkcioniranje online nagradnog natječaja, koje je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice,
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja,
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada.

 

11. Zaštita osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail:bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

 

12. Dostup do pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.

 

13. Opće odredbe

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničkog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

 

U Ljubljani, 15. 11. 2021.

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Osvojite veliki paket NIVEA proizvoda - listopad«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Osvojite veliki paket NIVEA proizvoda - listopad« (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Križna 18, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija prijave na NIVEA newsletter.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od od 7. 10. do 28. 10. 2021. u ponoć.

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na newsletter i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronsko mili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 


Uvijet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da sudionici od 7. 10. do 28. 10. 2021. do ponoći: kliknu na gumb u NIVEA FB oglasima, ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu), te se prijave na NIVEA newsletter i za sudjelovanje u ždrijebu.
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na NIVEA newsletter, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 

29.10. 2021. će NIVEA odabrati između svih sudionika s nasumičnim računalnim ždrijebom 1 dobitnika koji će primiti nagradu – 1 paket NIVEA proizvoda.

7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je:

1 x paket NIVEA proizvoda

8. Podjela nagrada 

Nagrade će biti podijeljene 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja preko FB oglasa prijaviti na newsletter.

Žiri nagradnog natječaja će 29. 10. 2021. odabrati dobitnike u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 28. 10. 2021. u ponoć.

Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena i bit će izabran drugi dobitnik. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 
 


9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik će nagradu zaprimiti putem pošte na adresu, koju je naveo u obrazcu. Pri slanju se uzimaju obzir samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnički izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 
 


10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnični izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 

 • nedjelovanje web stranice i posljedice nedjelovanja, bez obzira na razloga za nedjelovanje, 
 • nedjelovanje online nagradnog natječaja, koja je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnični izvođač nemaju utjecaja, 
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 


11. Zaštita osobnih podataka 


Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi se organizator obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

12. Dostupanje do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničnog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevajo sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnike bira komisija na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Komisiju sastavljaju: 

 1. Jasna Potrata 
 2. Damjana Erjavec 
 3. Tea Gobec

 

U Ljubljani, 5. 10. 2021.

 

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Osvojite obiteljski set ulaznica za Plitvička jezera - rujan«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Osvojite obiteljski set ulaznica za Plitvička jezera - rujan« (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Križna 18, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija prijave na NIVEA newsletter.
 
3. Trajanje 

Nagradni natječaj traje od 6. 9. 2021. do 26. 9. 2021. u ponoć.

4. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 15 godina koje su se prijavile na newsletter i odgovorile na nagradno pitanje.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

5. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju. U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronsko mili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 


Sudionici sudjeluju u nagradnom natječaju tako da do 26. 9. 2021. do ponoći:

 • kliknu na gumb u NIVEA FB oglasima
 • odgovore na nagradno pitanje  - Zašto baš vi želite posjetiti Plitvička jezera?
 • ispune osobne podatke (ime, prezime, spol i e-mail adresu) 
 • prijave se na newsletter

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati i korisnici koji su se već prijavili na NIVEA newsletter, ali ipak moraju ispuniti osobne podatke. 


U izvlačenje koje će se održati 27. 9. 2021. bit će uključeni svi odgovori. Potvrda odgovora smatra se potvrdom vjerodostojnosti podataka upisanih u obrazac i suglasnost  da organizator s njima raspolaže isključivo za svrhu nagradnog natječaja na internet stranici. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.)

Po završetku prijava će NIVEA žiri 27. 9. 2021. odabrati 1 dobitnika koji će primiti nagradu.

7. Nagradni fond 

U nagradnom fondu je:

1 x obiteljski set od 4 ulaznice (2 odraslih, 2 djece) za jednokratni posjet Nacionalnom parku Plitvička jezera, pojedinačne vrijednosti seta 800,00 kn (ulaznica uključuje prijevoz elektrobrodom i panoramskim vlakom u okviru odabranog programa razgledavanja i osiguranje posjetitelja. Vaucher za posjet vrijedi do 31. 10. 2021.).

8. Podjela nagrada 

Nagrade će biti podijeljene 1 dobitniku koji će se u razdoblju trajanja nagradnog natječaja prijaviti na newsletter, upisati svoje osobne podatke i odgovoriti na nagradno pitanje putem FB stranice. 

Žiri nagradnog natječaja će 27. 9. 2021. odabrati dobitnike u skladu s ovim pravilima. U izbor će biti uvršteni svi sudionici koji su sudjelovali od početka nagradnog natječaja do 26. 9. 2021. u ponoć.

Dobitnik (ime, prezime i mjesto) će biti objavljen na https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradne-igre.


Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnični izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena i bit će izabran drugi dobitnik. Dobitnik je fizička osoba sa sljedećim podacima: ime, prezime, godina rođenja i poštanski broj. 

Nagradu (vaucher) će dobitnik primiti na adresu upisanu u sustav, odnosnu onu koju nam dostavi putem e-maila ukoliko nije već upisana u sustav.

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Također, sudionici se sudjelovanjem u nagradnom natječaju bez mogućnosti pritužbe slažu na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i mjesto bivanja) u slučaju osvajanja nagrade.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

9. Preuzimanje nagrada 

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Nagrađeni će nagradu (vaucher) primiti sa strane Beiersdorfa i nakon toga mora dobitnik poklon bona javiti Odjelu prodaje Plitivica kako bi bila napravljena rezervacija za ulaznicu. Za napravljenu rezervaciju nagrađeni će dobiti našu potvrdu koju će zajedno s vaucherom predočiti na ulazu radi preuzimanja originalnih ulaznica.

Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnični izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 

10. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnični izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 

 • nedjelovanje web stranice i posljedice nedjelovanja, bez obzira na razloga za nedjelovanje, 
 • nedjelovanje online nagradnog natječaja, koja je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
 • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnični izvođač nemaju utjecaja, 
 • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 


11. Zaštita osobnih podataka 


Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi se organizator obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

12. Dostupanje do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradni-natjecaji/nivea-newsletter-nagradni-natjecaj-facebook dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

13. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničnog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevajo sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

14. Žiri

Dobitnike bira komisija na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Komisiju sastavljaju: 

 1. Jasna Potrata 
 2. Damjana Erjavec 
 3. Tea Gobec

 

U Ljubljani, 6. 9. 2021.