Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju »Testiraj NIVEA Q10 serum za ciljano popunjavanje bora«

1. Podaci o priređivaču nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva »Testiraj NIVEA Q10 serum za ciljano popunjavanje bora« (u nastavku: nagradni natječaj) je Beiersdorf Hrvatska, Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator). Za izvedbu nagradnog natječaja zaslužno je poduzeće Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u nastavku izvođač). 
Nagradni natječaj se odvija na internetskoj stranici https://www.nivea.hr/mynivea/testirajte-proizvode od 16. 2. 2023. do 15. 3. 2023. do ponoći. 

 

2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija NIVEA Q10 serum za ciljano popunjavanje bora.

 

3. Sudjelovanje 

Sudionici u nagradnom natječaju su sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina koje su se prijavile za sudjelovanje preko web stranice: https://www.nivea.hr/mynivea/testirajte-proizvode

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe uključene u organizaciju, promociju i izvedbu nagradnog natječaja i članovi njihove uže obitelji (bračni partner ili osoba s kojom zaposlenik živi u izvanbračnoj zajednici koja je prema propisima o braku i obiteljskim odnosima u pravnom smislu izjednačena s brakom, djeca ili posvojenici, unuci, braća i sestre te roditelji). Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Kupnja bilo kojeg proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Pojedinac može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

 

4. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja i Pravilima privatnosti poduzeća Beiersdorf te ih prihvaćaju.  U slučaju bilo kakvog spora ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili nekom trećem obliku objave. Autentično tumačenje ovih Pravila određuju isključivo organizator i tehnički izvođač.

 

5. Način sudjelovanja, trajanje i tijek nagradnog natječaja 

Korisnici sudjeluju tako da se na internetskoj stranici https://www.nivea.hr/mynivea/testirajte-proizvode prijave za testiranje proizvoda, odgovore na dodatno pitanje, popune i s klikom na gumb uspješno pošalju obrazac s kontaktnim podacima. 
Između svih sudionika 16. 3. 2023. žiri će odabrati 20 dobitnika koji će na adresu koju su naveli u obrascu dobiti nagradu: NIVEA Q10 serum za ciljano popunjavanje bora.

 

6. Nagradni fond

U nagradnom fondu su: 
20 x NIVEA Q10 serum za ciljano popunjavanje bora

 

7. Objava dobitnika

Dobitnici (ime, prezime i mjesto) bit će objavljeni na web stranici: https://www.nivea.hr/nivea-noviteti/aktualno/nagradne-igre
Dobitnici će nagrade dobiti poštom, na adresu koju su naveli u obrascu. U obzir se uzimaju samo adrese koje se nalaze u Republici Hrvatskoj.

Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća. 

 

8. Preuzimanje nagrada

Uvjet za osvajanje nagrade je da se sudionici slože s ovim Pravilima i ispunjavaju navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Nagrađeni će nagrade primiti po pošti na adresu koju su naveli u obrascu.  

Svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje tehničkom izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako tehnični izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. 

 

9. Izjava o odgovornosti 

Organizator i tehnični izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za: 

  • nedjelovanje web stranice i posljedice nedjelovanja, bez obzira na razloga za nedjelovanje, 
  • nedjelovanje online nagradnog natječaja, koja je posljedica pada mreže, gubitka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno omele upotrebu usluga web stranice, 
  • bilo kakve posljedice, koje bi sudionik imao radi sudjelovanja u nagradnom natječaju, na koju organizator i tehnični izvođač nemaju utjecaja, 
  • bilo kakve posljedice tijekom upotrebe nagrada. 

 

10. Zaštita osobnih podataka 

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obaviještavanja o nagradnom natječaju.

Sudionici u bilo kojem trenu od organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. To znači da možete prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku.  Možete nas obavijestiti o Vašem protivljenju na e-mail: bdfcroatia@beiersdorf.com ili broj telefona: +385 (0)1 6001. Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U primjeru osnovanih pritužbi se organizator obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

 

11. Dostupanje do pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja su objavljena na web stranici: https://www.nivea.hr/mynivea/testirajte-proizvode i dostupna svim sudionicima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja, prihvaćaju ih i slažu se s njima. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. 

 

12. Opće odredbe 

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka organizatora i tehničnog izvođača nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevajo sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja.

 

13. Žiri

Dobitnike bira komisija na temelju poslanih odgovora, koristeći diskrecijsko pravo. Komisiju sastavljaju: 

  1. Jasna Potrata 
  2. Damjana Erjavec 
  3. Tea Gobec 

U Ljubljani, 23. 1. 2023.