Video

Polupodignuta frizura: upute za izradu

Pogledajte video i saznajte kako oblikovati polupodignutu frizuru s morskim valovima.