ruzni-fazan

Ružni fazan

Ružni fazan je priča o nevoljama i patnjama malog pauna koji se greškom izlegao u fazanovom gnijezdu.

PRIČA

Iznad sela Paunsko prostirala se prekrasna velika šuma. Bilo je to u rano proljeće. Šumska stabla obukla su svoje zelene haljine, a iz krošanja sve do sela dopirala je ptičja pjesma. Šumom su šetali lovci i u čudu  promatrali što se događa. Kada su došli do ruba šume, vidjeli su fazanku kako je izlegla četiri mala fazana. Sve šumske životinje su slavile i jedva čekale kada će porasti kako bi se igrale s njima. Jedan fazan se razlikovao od ostalih. Bio je veći, mršaviji, ružniji, a i rep mu je bio drugačiji. Kad je narastao, šumske životinje nisu se htjele igrati s njim. Rugala mu se vjeverica, zec, sova, jež i lisica. Svakoga dana Ružni fazan tužno je promatrao svoju braću kako se igraju uobičajenih šumskih igara s ostalim šumskim životinjama.


Ružni fazan bio je usamljen i odlučio je pobjeći iz šume. Hodao je prekrasnom cvjetnom livadom i divio se šarenim leptirima koji su ga radosno pozdravljali. Odmarao se u jednom grmu i slušao pucnjeve lovačkih pušaka kako odjekuju iznad njegove glave. Nije se uplašio, nego je hrabro nastavio svoj put. Stigao je do dvorišta starice Mire u kojem je bilo mnoštvo mačaka i kokoši. Ušao je u dvorište želeći se igrati s mačkama i kokošima. „Hoćete li me primiti u svoje dvorište?“ upitao je Ružni fazan životinje starice Mire. „Ne želimo se s tobom igrati. Jako si mršav, ružan i imaš dugačak rep.“ Starica Mira se također grubo ponašala prema njemu pa je otišao iz njezina dvorišta.

fazan

Nakon dugog hodanja došao je do sela Paunsko. Na velikoj farmi ugledao je jato neobičnih ptica koje šire svoje perje raznih boja. Bili su to paunovi. „Hoćete li me primiti na svoju farmu?“ upitao je Ružni fazan. „Naravno! Želimo se igrati s tobom“, odgovorili su paunovi. Ružni fazan divio se njihovom prekrasnom perju. Nije im zavidio, ali je želio izgledati lijepo kao i oni. Jednoga dana u igri s paunovima, Ružnom fazanu rastvorio se dugački rep i raširilo se prekrasno perje. Djeca iz sela veselo su skakutala i divila se novom stanovniku farme. „Pogledajte, ovo je novi paun! Ovaj mladi paun najljepši je na farmi!“  povikalo je najstarije dijete. Fazan je pognuo glavu i posramio se. Skrivao je sreću zbog divljenja svih stanovnika farme. Nije postao umišljen. Ostao je isti, skroman kao i prije.
Mladi paun raširio je svoja krila i iskreno, iz dubine svoga srca, radosno je uskliknuo: „ Nikada se nisam nadao ovolikom veselju i sreći!“

DND NOVA GRADIŠKA

nova-gradiska

Društvo „Naša djeca“ Nove Gradiške dragovoljna je, nevladina, nestranačka, odgojno-obrazovna, humanitarna udruga građana, djece, roditelja i prijatelja djece. Ciljevi udruge su: rad s djecom i za djecu u njihovo slobodno vrijeme, promicanje Konvencije o pravima djeteta na lokalnoj razini, pomoć djeci u razvoju, a roditeljima u odgoju djece, provedba različitih projekata u svrhu širenja svijesti o važnosti sretnoga odrastanja djece. Neke od tradicionalnih aktivnosti po kojima je DND Nova Gradiška prepoznatljiv su: Dječja pokladna povorka, organiziranje ljetovanje, sudjelovanje u Dječjem tjednu, te tradicionalna humanitarna utrka ulicama Nove Gradiške. Udruga je uključena i u projekte Gradovi-općine prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici.

http://dndng.hr