arija-bajkaonica

Arija - vila vode

U carstvu vila dvije sestre imale su posebne moći. Koja od njih će pobijediti?

Priča

Jednog lijepog, sunčanog dana u dvorcu vila rodila se je predivna, mala vila zvana Arija, svjetlo plave kose i modrih očiju.

Njenim rođenjem njena sestra Tia izgubila je svoju moć vode, koju je kraljica svih vila odlučila predati Ariji.

Od toga dana, Tia je postala zla vila magije željna pravde i osvete.

Godine su prolazile, a Arija je bila sve uspješnija u korištenju svoje moći vode. Tia je znala da Arija svakoga dana dolazi vježbati svoje moći kod rijeke u šumi malenih patuljaka.

Jedan dan, Tia ju odluči pratiti. Tjednima je pripremala napitak kojim bi začarala Ariju kako bi izgubila moći. Odluči napitak izliti u rijeku, kako bi u onom trenutku kada Arija izvodi trikove s rijekom, naglo oslabila i ostala bez svojih moći.

Tia je bila tako sretna i ponosna na svoj zao skovani plan da je počela mlatarati rukama i glasno se smijati. Toliko je mlatarala i smijala se, da nije ni shvatila kako je umjesto da bočicu izlije u rijeku, slučajno ju prolila po sebi. Tako je Tia zauvijek ostala bez svojih moći, a Arija postade kraljica svih vila.

DND OPATIJA

drustvo-nasa-djeca-opatija

  

Nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi. Svoj rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske, Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine te željama i potrebama djece i roditelja. Punopravni je član Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu i organizacije Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi. Niti vodilje DND Opatija su “Ljubav djeci prije svega” i promicanje vrijednosti volonterskog rada od najranijih dana. DND Opatija ima svoj ogranak u Lovranu.

http://dnd-opatija.hr/