Moje malo čudo(vište)

3D PLIŠANA PUZZLA NAMIJENJENA DJECI OD 2-6 GODINA.

Moje malo čudo(vište) je 3D plišana puzzla namijenjena djeci od 2-6 godina. Sastoji se od dijelova: prednje šape, stražnje šape, glava i tijelo. Zglobove spajanja čini čičak, a detalji na životinjama su fiksni. Na temelju dobivene plišane igračke dijete uči divlje životinje, a na temelju ‘sklapanja’ životinje dijete uči anatomiju i omogućava razvijanje vještina socijalizacije kroz sklapanje igračaka u paru ili grupi. Kroz veću količinu plišanaca (bogatstvo životinja) kombinacije slaganja postaju neograničene.

Dijete uči:

  • životinje
  • anatomiju životinja
  • ekspresiju
  • kreativnost
  • socijalizaciju

 

Ideja

Motiv: divlje životinje (npr. slon, lav, zebra, majmun...). Plišana životinja je složena u obliku 3D puzzle – ima sastavne dijelove. Sastavni dijelovi glave: uši, njuška; sastavni dijelovi tijela: prednje šape, stražnje šape, te su i sama glava i tijelo sastavni dijelovi. Zglobove spajanja čini čičak. Detalji na životinjama su fiksni, poput grive lava, grive zebre, rep i sl. Ideja igračke se razvija dalje u obliku više igračka - Primjer - dijete ima 2 plišane igračke (slonića i lavića), koje daju mogućnost preslagivanja plišane puzzle međusobno – glava od slonića, njuška i uši od lavića, tijelo od lavića, prednje šape od slonića, stražnje šape od lavića. Kroz veću količinu plišanaca (bogatstvo životinja) kombinacije slaganja postaju neograničene.

Slaganje

Životinja je pakirana u cijelom obliku. Dijete otvori igračku. Ima mogućnost ‘rasklapanja’ dijelova igračke, te sklapanja nazad u prvobitni oblik (čičak je spojni zglob).

Učenje

Na temelju dobivene plišane igračke dijete uči divlje životinje na temelju ‘sklapanja’ životinje dijete uči anatomiju životinje – uši, njuška, prednje i stražnje šape i sl. što više plišanaca to veći kapacitet učenja – preslagivanje dijelova s plišanca na plišanca (koji dijelovi odgovaraju kojoj životinji i raspored anatomije na istoj. Korak dalje - zanemarivanje anatomije kod slaganja) kreativnost se potiče na temelju dva ili više plišanaca – kada dijete kroz svoja razmišljanja slaže svoje malo čudo(vište), gradi svog ‘najboljeg prijatelja’, koji svaki dan može izgledati drugačije (sa što više plišanaca, kreativnosti su neograničene). Nakon naučene anatomije kreativnost oslobađa anatomska ograničenja. Primjer - uši umjesto prednjih šapica i sl. ekspresija - svaka plišana igračka ima drugu ekspresiju ‘lica’, promjenom njuške ekspresije kod plišanaca se mijenjaju, te dijete uči i slaže ‘osjećaje’ (hoće li se njegova plišana igračka smijati, ljutiti ...) socijalizacija – dijete u paru s bratom, sestrom ili prijateljem može izmjenjivati plišance ili samo dijelove igračke i tako uči dijeliti i socijalizirati se. Sklapati mala čudovišta u paru ili grupi. Dječja socijalizacija putem izmjenjivana kreativnih ideja u ranoj dobi je neophodna.

Dizajn

Igračka - Dizajn plišane igračke je od mekanog materijala, bez tvrdih ili dlakavih dijelova. Punjena vatelinom. Svaka plišana igračka je u boji (ili kombinaciji C/B s jednom bojom) koja odgovara samoj životinji. Životinje su jednobojne (ili u spektru iste boje) zbog isticanja kod spajanja dvije ili više plišanaca. Veličine 25 – 30 cm plus detalji (npr. uši od slona). Čičak na 'zglobovima' igračke (njuška, uši, glava, prednje i stražnje šape). Detalji na igračkama su karakteristični za životinju (npr. lav - griva), ali su oči zadržane u istom obliku uvijek na istom mjestu (zjenice u karakteru izraza ‘lica’). Pakiranje - Igračka je pakirana u cijelosti u papir vrste celofana postavljena na kartonski podložak (dizajn po obliku igračke koja je pakirana s uputstvima na poleđini (uključujući detalje i oznake) Primjer oznaka - (lavić, slonić, zebrica).


Iva Risek - magistra grafike, specijalizirana za grafički 3D dizajn

Radila u različitim studijima koji su se bavili dizajnom, sudjelovala na mnogim izložbama, bila dio mnogih projekata, radionica i stručnih seminara. Održala je samostalne izložbe u Centru za kulturu, gradski muzej Čazma na temu "Kako je umro Edgar Allan Poe" - ilustracije te u Pučkom otvorenom učilištu Kutina "Anamorfoza".